Möjliggör problemlösande insikter för välgrundade beslut

Psys | Traffic

Analyssystemet Psys | Traffic integrerar biljettsystem, trafikplaneringssystem och prognossystem. Målsättningen är att ge samtliga användare i en organisation möjlighet att utforska trafikdata samt få en tydlig och sammansatt bild av var, hur och med vilken kvalité som trafik genomförs.

Psys | TIS

Psys | TIS är en uppsättning av presentationsverktyg för att hantera störningsinformation enhetligt över fasta trafikskyltar, HTML-baserade skyltar, webb och mobila klienter. Med ett öppet API kan trafikdata och störningsinformation leveras i moderna format för användning i tex. mobila applikationer.

Psys | Core

Genom ett adaptivt prediktionssystem levererar vi högkvalitativa avgångsprognoser sk. realtidsavgångar. Utöver att beräkna aktuella förseningar utvärderar systemet även samtliga levererade prognoser mot faktiska avgångar. Resultatet är ett självjusterande system som automatiskt anpassar sig till det dynamiska trafikläget.

Ett urval av våra kunder:

  • skånetrafiken
    1.png
    3.png
    2.png
  • 4.png


+ + = Kreativ problemlösning


Från byte’s till atomer

Vi kommer ofta i kontakt med problem där man måste gå bortom enbart bytes och även bygga med atomer – mjukvara sammanfogat med smart hårdvara. Sällan finns det färdiga lösningar vi kan använda, men däremot har vi gott om komponenter att kombinera, och detta leder till kreativa och spännande prototyper som kan användas i direkta kundprojekt.